Widowisko „Husaria pod Gnieznem”

Zdjęcia: wdobrymkadrze.pl